Projekt obejmuje powstanie nowoczesnego gabinetu do badań USG, przebudowę części pomieszczeń I piętra (powierzchnia 68,09 m2) i powstanie, poprzez zakup nowoczesnych cyfrowych aparatów diagnostycznych: rentgena kostno-płucnego i stomatologicznego – nowoczesnego centrum diagnostycznego, z którego będa korzystać, w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ), pacjenci NZOZ “Mariacka” oraz inni pacjenci z powiatu nyskiego.

    Realizacja projektu przebiega w następujących etapach:
  • 2009-05-08 - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
  • 2009-08-31 - podpisanie z Województwem Opolskim umowy o dofinansowanie,
  • 2009-12-01 - podpisanie umowy na remont pomieszczeń,
  • 2009-12-04 - podpisanie umowy na dostawę sprzętu medycznego,
  • 2009-12-02 - rozpoczęcie prac budowlanych,
  • 2010-04-30 - planowane zakończenie rzeczowe realizacji porjektu,
  • 2010-05-31 – planowane zakończenie finansowe realizacji projektu.