Janina Boćwińska


Grażyna Kojdecka


Urszula Świderska


Mirosława Kumala


Renata Prach