Pracownia RTG – czynna codziennie w godzinach 7:00-9:30 i 15:00-17:30. UWAGA – konieczna jest wcześniejsza rejestracja! Pacjenci (wyłącznie ze skierowaniem od lekarza NZOZ Mariacka lub przychodni mającej podpisaną umowę) mogą rejestrować się codziennie pod numerem telefonu 77 43 55 602 w godzinach 8:00-18:00.

Pracownia USG – czynna codziennie od 7:00 do 9:30 (wyłącznie dla pacjentów naszej Przychodni). Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w rejestracji ogólnej (na podstawie skierowania od lekarza)