Inwestujemy w Twoją przyszłość

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Mariacka Sp. z o.o. realizuje projekt :

Innowacje w medycynie - zakup i montaż urządzeń medycznych do archiwizacji i przetwarzania danych obrazowych w NZOZ Przychodnia Rodzinna Mariacka w Nysie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013